Author Topic: Tuổi Sửu (con Trâu)  (Read 26086 times)

Thường Hỷ

Tuổi Sửu (con Trâu)
« on: March 24, 2008, 01:56:58 AM »
Tuổi Sửu (con Trâu)
Là con bò mộng trong tiệm đồ sứ chớ không phải là con bò thường đâu!
Mặc dầu chậm chạp cứng chắc như thế , tuổi Trâu không phải là con bò sửa ngoài đồng .
 
Con vật khõe mạnh nầy sinh ra đã là bậc lãnh đạo , đáng tin cẩn , và có khả năng tự nhiên làm nên việc lớn .
Dầu vậy , tuổi Trâu rù rề và nguyên tắc - theo những dự toán từng bước một và không hề mất hướng .
Thiên hạ thấy tuổi Trâu quá nghiêm khắc và khó nới nẩm .
 
Phẩm tính bền chặc tự nhiên làm mất tình xả giao và trở thành ngượng ngập giữa đám đông . Tệ hơn nữa là Tuổi nầy không màng tới người khác suy nghĩ ra sao mà chỉ thích làm điều gì họ nghĩ là tốt cho họ .
Tuy làm mặt lạnh nhưng tuổi Trâu cũng không tránh khỏi chịu đau lòng , cô đơn , và mất thân ái với người khác .
 
Bạn bè và gia đình là nguồn an ủi lớn lao cho Tuổi này , ngay cả khi họ cũng không hiểu họ đã làm gì cho tuổi Trâu nổi sùng nữa .
 
Cứng đầu và độc đoán , tuổi trâu có khuynh hướng càn lên , xông xáo , không biết thối lui .
Nếu Tuổi nầy bị dồn ép vào chân tường thì có nước là Ðất cũng phải rung lên theo !
 
Nói tóm tắt là tuổi Trâu không quan tâm đến chuyện bị dồn đẩy lắm , bởi vì Tuổi nầy nghĩ là họ là người tốt trong thiên hạ . Lý thuyết nầy cũng đúng , bởi lẻ tuổi Trâu thông minh , đáng tin cậy , lo cho người , và đáng kính .
 
Nếu bạn cần lời khuyên chân thật , như nhất , và không thiên vị thì cứ hỏi tuổi Trâu .
 
Cái khó nhất cho tuổi Trâu là làm sao khắc phục mình khỏi phải tật thiên kiến đã khiến họ khó làm thân với người khác .
Nếu Tuổi nầy biết đánh giá những phẩm tính tốt của riêng mình , họ sẽ mở rộng tấm lòng ra để đón tha nhân vào .
Tam Hạp :
Tuổi Sửu hạp với tuổi Tỵ (con Rắn) và tuổi Dậu (con Gà).
Tứ Xung :
Tuổi Sửu khắc/kỵ  tuổi Thìn (con Rồng) , tuổi Mùi (con Dê) và tuổi Tuất (con Chó).